Gehoorzaamheid: funest voor de veiligheid

In de bouw en de industrie zijn in 2016 meer ongevallen gebeurd dan in eerdere jaren. Dit bleek uit het recent verschenen jaarverslag van de Inspectie SZW. Vooral kwetsbare groepen, zoals buitenlandse werknemers, lopen een groter risico op een arbeidsongeval. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, maar één daarvan blijft steeds onderbelicht: de gehoorzaamheid [...]