Doelgroep

De training is bestemd voor leden van het management en operationeel leidinggevenden in diverse werksituaties.

Doelstelling

Na afloop van de training heeft de deelnemer kennis van de  arbowet- en regelgeving en de interne gevaren, onveilige werksituaties en onveilig gedragingen in zijn eigen organisatie. De deelnemer is in staat om:

  • de aanwezige arbeidsrisico’s te (h)erkennen;
  • overleg te voeren over arbeidsomstandigheden;
  • te sturen op veiligheidsbewustwording;
  • zijn medewerkers te coachen op de verbetering van veilig gedrag.

Methode

De training is interactief: door korte presentaties en discussie bespreken de deelnemers de verschillende onderwerpen. Via praktijkopdrachten behandelen en oefenen ze alle aspecten van veilig gedrag. Na een theorietoets en een beoordeling op vaardigheid ontvangen de deelnemers bij goed gevolg een certificaat van deelname.

Tijdsduur

De training wordt in twee dagen gegeven en bestaat uit vier dagdelen. De precieze uitvoering stellen wij vast in overleg met u en is afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.