Kampania przeciwko agresji i przemocy

„Często jesteśmy nieuprzejmi dla siebie nawzajem”, twierdzi organizacja SIRE. Z tego powodu rozpoczęła ona nową kampanię, aby promować bycie milszymi dla siebie, czy to w pracy, w ruchu ulicznym, w transporcie publicznym, na boisku sportowym lub w mediach społecznościowych. Holenderska kampania nosi nazwę #DOESLIEF i jest skierowana do wszystkich, którzy chcą, aby wszyscy krzyczący, przeklinający, natarczywi, antyspołeczni, prześladujący, kłopotliwi i wybuchliwi popracowali nad sobą. Częścią pakietu #DOESLIEF jest zestaw zabawnych plików .gif, które można wysyłać w internecie i mediach społecznościowych.

Niechciane sytuacje w miejscu pracy

W miejscu pracy jesteśmy narażeni nie tylko na nieuprzejme zachowanie, ale także agresję i inne sytuacje konfliktowe. FNV udziela przydatnych wskazówek, które można wykorzystać w miejscu pracy. W końcu, zgodnie z ustawą o warunkach pracy, każdy ma prawo być bezpieczny w swoim miejscu pracy, a każdy pracodawca jest za to odpowiedzialny. Oto kilka pomysłów, o których warto pamiętać:

 • Zapewnij dobre środki bezpieczeństwa, takie jak dobry system alarmowy, drogi ewakuacyjne.
 • Polegaj na procedurach, które zapobiegają ryzykownym i niebezpiecznym sytuacjom. Na przykład zawsze otwieraj i zamykaj sklep we 2 osoby.
 • Czy agresja i przemoc często występują w miejscu pracy? W takim razie pracodawca powinien zapewnić szkolenie na temat postępowania w takich sytuacjach.
 • Czy przepisy dotyczące bezpieczeństwa uległy zmianie lub aktualizacji? W takim przypadku pracodawca powinien upewnić się, że pracownicy są o nich informowani.

Przydatne porady

FNV dostarcza również wskazówek, jak zapobiegać agresji i przemocy w miejscu pracy. Poniżej znajdziesz ich listę.

 1. Pracownik jest na pierwszym miejscu: twoje własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób jest zawsze najważniejsze. Również w przypadku pracy w środowisku, w którym istnieje ryzyko zetknięcia się z przemocą i agresją.
 2. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa lub przemocy (na przykład w przypadku trwającego rabunku) zasady SAOS mogą pomóc:
  Spokój: Staraj się utrzymywać spokój przez cały czas.
  Akceptuj polecenia: słuchaj, o co prosi cię agresor i wykonuj instrukcje.
  Oddaj: kosztowności lub towary, gdy złodziej domaga się ich.
  Spójrz: Spróbuj sobie przypomnieć, jak wygląda sprawca. Może to pomóc w późniejszym opisie.
 3. Zadzwoń po pomoc: zawsze staraj się współpracować z kimś ze swojego otoczenia. Jeśli zdarzy się incydent, w ciągu kilku minut powinna być dostępna profesjonalna pomoc, taka jak policja lub karetka.
 4. Oceń: zbadaj incydent z przełożonym po jego wystąpieniu. Na przykład udokumentuj (nagrywając lub robiąc zdjęcia) uszkodzenia i straty, zgłoś odpowiednią deklarację. Kierownik powinien poinformować Cię o niezbędnych krokach jakie należy podjąć. Pamiętaj też, aby poprosić przełożonego o pomoc w zgłoszeniu wydarzenia, jeśli jest Ci potrzebna.
 5. Zapobieganie jest lepsze niż leczenie: spójrz, co może pomóc zapobiec ponownemu wystąpieniu zdarzenia lub jak można podejść inaczej do sytuacji. Przedyskutuj to ze swoim przełożonym i kolegami. Rozważ trening „Radzenie sobie z agresją” lub umieszczeniu przycisku alarmowego w swoim miejscu pracy.
 6. Agresja może być również spowodowana stresem, przydatne jest określenie przyczyny irracjonalnego działania współpracowników. Skuteczne radzenie sobie ze stresem w pracy to szkolenie, które może być przydatne w zarządzaniu napięciami w pracy.