W środę 20 marca 2019 r. Odbędzie się trzecia edycja akcji Bewust Veilig  – „Świadome bezpieczeństwo”.

Jak co roku bezpieczeństwo na stanowisku pracy jest kluczowym tematem dyskusji. Ostatnie lata cieszyły się rosnącą liczbą odbiorców. Trend ten utrzymuje się także w odniesieniu do nadchodzącego wydarzenia. Zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w pracy wzrasta zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników.

Powód tego jest dwojaki. Przede wszystkim w najlepszym interesie każdego jest, aby wszyscy pracownicy mogli codziennie wrócić do domu w dobrym stanie  zdrowia. Po drugie, dzięki zapobieganiu incydentom i wypadkom, jak i szerzeniu świadomości  poprawnej pracy na stanowiskach pracy, zwiększa się prawdopodobieństwo na doprowadzenie do  zakończenia kariery z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia. Stąd zatem kluczowe znaczenie ma przekazanie wiedzy na temat zasad BHP.

Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra, Cumela, OnderhoudNL i Techniek Nederland połączyli siły, co ma na celu umożliwić przystąpienie do akcji „Bewust Veilig” większemu kręgowi zainteresowanych. Wydarzenie to kierowane jest do wszystkich osób współpracujących  ze sobą, w tym wszystkich kontraktorów zajmujących się danym projektem. Ponieważ współpraca różnych podmiotów czy to przy projekcie czy na budowie wiąże się z ryzykiem, wszyscy zachęcani są do poświęcenia części dnia na wspólne przedyskutowanie zasad bezpieczeństwa. W ten sposób każdy uświadamia sobie, jak sprawić, aby miejsce pracy było jak najbardziej bezpieczne.

Dołącz do akcji

Czy chcesz także dołączyć i uczestniczyć? To bardzo proste. Oto trzy przykłady, które Bewust Veilig sugeruje:

    • Możesz zorganizować małe spotkanie wokół wybranego problemu dotyczącego zasad bezpieczeństwa – „toolboxmeeting”
    • We własnej firmie porozmawiajcie  o (nie) bezpiecznym zachowaniu
    • Zaproś strony związane z realizacją projektu na tzw. „safewalk”

Uświadamiając wszystkim o swoich obowiązkach na stanowisku pracy, zmniejsza się ryzyko wypadków i nieobecności spowodowanych urazami. Ostatecznie wszyscy czerpią  korzyści pracując bezpiecznie i świadomie.

Czy masz pytania dotyczące tego, co możesz zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo w swoim miejscu pracy? Skontaktuj się z nami.