Zgodnie z holenderskim prawem każda firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do wykonania analizy ryzyka i przygotowania planu działania mającego na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.

Ryzyka te różnią się jednak w zależności od profilu firmy. Z pomocą w stworzeniu dobrego planu jak również edukacji pracodawców i pracowników wyszla Het Steunpunt – tworząc instrument dla holenderskiego rynku pracy. Dodatkowo warto też sprawdzić strony OiRA gdzie znajdziemy inne aplikacje narzędzi oceny ryzyka.

Ocena ryzyka jest jednym z elementów szkolenia VCA.

Narzędzia oceny ryzyka – gdzie i jak można z nich korzystaćAnalizy ryzyka online, online risk assestemnt

Narzędzia służące do analizy ryzyka online dostępne są za darmo na stronach OiRA oraz Ri&E Steunpunt. Korzystanie z wybranych narzędzi wymaga stworzenia konta użytkownika i zalogowania się.

Konto te jest darmowe. Na stronach OiRA można znaleźć narzędzia w wielu językach.

Dostępne narzędzia oceny ryzyka

Każdy pracodawca może skorzystać z ogólnej listy oceny ryzyka (dostępna w języku niderlandzkim tutaj) . Pracując jednak w wybranym sektorze można wykonać dokładniejszej oceny ryzyka wypełniając listę kontrolną dedykowaną wybranemu sektorowi. Dostępne są narzędzia w działach:

 • Ogólne instrumenty RI&E
 • Konstrukcja i budownictwo
 • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
 • Usługi
 • Gościnność, rekreacja, sport, turystyka
 • Przemysł
 • Rolnictwo i hodowla zwierząt
 • Edukacja i kultura
 • Rząd
 • Transport i przechowywanie
 • Opieka i opieka społeczna
Agenda cursussen VCA

KURSY I EGZAMINY VCA

Zapis online na kurs z egzaminem lub sam egzamin VCA.

Grupom zorganizowanym i firmom oferujemy możliwości:

* dołączenie do wybranego kursu

*organizacja kursu w wybranym czasie i miejscu

Proces oceny ryzyka z narzędziami online

W trakcie pracy z narzędziem online należy przejść przez sekcje:

 • inwentaryzacja i ewaluacja (pytania kontrolne i ocena stopnia ryzyka)
 • plan eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń
 • raport

Przebieg inwentaryzacji i ewaluacji

Po stworzeniu konta i zalogowaniu się (gdy jest to wymagane) użytkownik odpowiada na pytania odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby pomóc w ocenie sytuacji w pracy i udzieleniu jak najlepszej odpowiedzi do każdego pytania dodana jest informacja pomocnicza.

Przykładowe pytania i pomoc:

“Latem temperatura w pracy jest przyjemna”

Ponieważ “przyjemna” jest pojęciem subiektywnym test dostarcza informacji pomagającym ocenić najlepszą odpowiedź.

W pracy administracyjnej wymagana jest wyższa temperatura niż w przypadku wysiłku fizycznego. Do pracy z wysiłkiem fizycznym przyjemna jest temperatura do 20 ° C. Większość ludzi odczuwa temperaturę między 19 ° C a 23 ° C jako przyjemną podczas pracy administracyjnej.

Ewaluacja

Jeśli odpowiedź na to pytanie to “nie” po odpowiedzi na wszystkie pytania zostanie ono wyświetlone w dziale “Oceń”. Należy tam wpisać stopień ryzyka. Może to być wysokie, średnie lub niskie ryzyko. Następnie narzędzie pomaga w stworzeniu planu działania mającego na celu eliminację zagrożeń zidentyfikowanych przy pomocy testu. Możemy tu wpisać opis działań, odpowiedzialnego, budżet jak i daty początku i końca prac naprawczych. Tworzymy w ten sposób plan działań a na końcu raport. Co więcej, osoby posiadające konto użytkownika mogą w dowolnym czasie wrócić i skontrolować status wybranych zadań i aktualny stopień ryzyka na podstawie wcześniej udzielonych odpowiedzi.

Podsumowując, warto korzystać z narzędzi wspomagających ocenę ryzyka. Jest to szybka I wygodna forma kreowania profesjonalnego planu działania z wyszczególnieniem ryzyka dla poszczególnych branż.