Czy wykonałeś LMRA?

Twoje bezpieczeństwo w pracy.

Zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o warunkach środowiska pracy to pracodawca jest pierwszym odpowiedzialnym w procesie pracy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ to on tworzy warunki, w których pracownik wykonuje swoje obowiązki. Holenderska ustawa oraz dodatkowe regulacje np. SCC( VCA) nakładają na pracodawcę wiele formalnych działań, które mają doprowadzić do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Składają się na nie różne analizy warunków pracy oraz szkolenia, do których pracodawcy w Holandii są zobligowani.
W poniższym artykule przyjrzymy się jakie obowiązki wedle prawa są nałożone na pracodawcę i jak pracownik może przyczynić się do poprawy swojego bezpieczeństwa.

Szkolenia przed podjęciem pracy.

Niezależnie od rodzaju pracy każdy pracownik musi przed podjęciem obowiązków przejść szkolenie ogólne (instruktaż ogólny), instruktaż stanowiskowy (jednorazowo na nowym stanowisku) oraz zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego, która wskazuje na poziom ryzyka i charakterystyczne zagrożenia dla danego zawodu. W powyżej analizie znajdziemy również informację o środkach ochrony gwarantujących dopuszczalny poziom ryzyka.
Pamiętajmy również o szkoleniach okresowych, których częstotliwość zależy od poziomu ryzyka wykonywanej pracy.

Prace szczególnie niebezpieczne.

Pracom szczególnie niebezpiecznym należy się szczególna uwaga. Do prac niebezpiecznych można zaliczyć m.in.: prace na wysokości, w pomieszczeniach zamkniętych, „hot work” czyli praca z otwartym ogniem. Podane przykłady to jednie kropla w morzu możliwych niebezpiecznych prac, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie planu pracy, instrukcji roboczych oraz przeszkolenie pracowników.
Specjalnie dla zadań niebezpiecznych przygotowano analizę bezpieczeństwa zadania (ang. TRA: T-task, R-risk, A- analize). Polega ona na identyfikacji zagrożeń i ustaleniu koniecznych środków ochrony. TRA wykonuje się przed każdym zadaniem niebezpiecznym i jest o tyle ważna, że koncentruje się na konkretnym, aktualnie wykonywanym zadaniu. Wykonawcy przedstawiają i omawiają wyniki analizy bezpiecznego wykonania zadania (analiza wykonana jest przez specjalistów ds. bezpieczeństwa pracy i przekazywana pracownikom).

Toolboxmeeting.

Są to krótkie spotkania instruktażowe ok. 10-15 minut (spotkania robocze) organizowane zgodnie z potrzebą (codziennie, co tydzień lub co miesiąc). Z zasady to krótkie rozmowy na tematy BHP, dzięki czemu zwraca się uwagę na bieżące prace, ale także w przypadku zmian organizacyjnych, metod pracy, środków ochrony itd. Spotkania instruktażowe jak również TRA są wymogiem normy SCC (VCA).

Czy wykonałeś LMRA?

LMRA (L-last, M-minute, R-risk, A-analize) czyli analiza ostatniej chwili ryzyka to włączenie pracowników w system sprawdzania warunków pracy. W praktyce oznacza to samodzielnie, praktyczne sprawdzenie warunków pracy przed jej podjęciem.  Analiza LMRA jest szczegółowo omawiana podczas szkoleń VCA.
Najważniejsze punkty:
– LMRA to krótka analiza, którą wykonujesz w głowie (zadajesz sobie pytania: jakie napotykam zagrożenia? Jak mogę ich uniknąć? Czego potrzebuję by bezpiecznie pracować? Czy mam potrzebne narzędzia i środki ochrony?)

Jako pracownik musisz wziąć pod uwagę:
– bieżące zadanie do wykonania
– możliwe zagrożenia
– narzędzia, środki ochrony

Przykład LMRA: zanim rozpoczniesz pracę z wiertarką udarową sprawdzasz czy kabel nie jest uszkodzony.
Uwaga! LMRA wykonuje się do każdego rodzaju prac (nie tylko dla prac o podwyższonym ryzyku).
To ważne, aby być również odpowiedzialnym i dbać o środowisko pracy. Pamiętaj, że jako pracownik jest współodpowiedzialny za bezpieczeństwo w pracy. Warto więc stosować dobre praktyki dla bezpieczeństwa własnego i kolegów.

LMRA powinno stać się standardową czynnością wykonywaną każdorazowo przed pojęciem pracy.