Liczba obcokrajowców w Holandii na rynku budowlanym w 2020 może wzrosnąć nawet do 50.000.

Ogromny wzrost liczby pracowników zagranicznych wzbudził zainteresowanie instytucji badawczych.  Rozpoczęto badania mające na celu analizę i wytłumaczenie tego zjawiska, jak i podejmuje się próby prognoz dotyczących wpływu pracowników tymczasowych na niderlandzki rynek pracy.

Ekonomiczny Instytut Budowlany wydał w połowie poprzedniego roku (2019) dokument o nazwie „ Zagraniczni pracownicy tymczasowi w budownictwie”. Celem badań było opisanie doświadczeń związanych z pracownikami zagranicznymi.

Silny wzrost liczby obcokrajowców na budowie: 40 procent nowych miejsc pracy dla osób niebędących Holendrami

Rynek budowlany w Holandii wciąż rośnie w siłę. Zapotrzebowanie na siłę roboczą jest tak duże, że większość prac konstrukcyjnych nie obejdzie się bez uzupełnienia personelu o zagranicznych pracowników. Prognozy EIB wskazują, że aż 40 procent nowych miejsc pracy trafi do osób spoza Holandii.

Wsparcia w sektorze budowlanym udzielą głównie pracownicy z Polski, Rumunii oraz Bułgarii.

Ciągły wzrost siły roboczej

W latach 2015–2017 liczba pracowników zagranicznych na holenderskich placach budowy wzrosła o 20 procent do prawie 41 000. W 2017 r. EBI przewiduje, że liczba ta wzrośnie do 53 000 w 2020 r.

Jednym z powodów przewidywanego przyrostu siły roboczej może być również Brexit. Obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Wielkiej Brytanii w większości nie zmienią miejsca zamieszkania, ale nowi pracownicy tymczasowi szukający pracy za granicą w większości wybiorą inne kraje, w tym Holandię.

Niedobór personelu jest ważnym powodem wzrostu liczby cudzoziemców

EIB zbadał również powody, dla których Holendrzy decydują się na współpracę z obcokrajowcami.
Zdecydowanie najważniejszym powodem wyboru pracowników zagranicznych jest brak personelu (74%). Tylko 12 % konstruktorów podaje niższe koszty dla obcokrajowców jako powód do ich zatrudnienia. Jedynie 14% odpowiadających jako powód zatrudnienia cudzoziemców podaje elastyczność.

Liczba zagranicznych pracowników wciąż rośnie

Dane z 2017 roku pokazują, że Polska (8890) i Turcja (5565) to kraje, z których pochodzi połowa siły roboczej. Liczba Polaków pracujących w budownictwie ( pracownicy i ZZP’ers) wzrosła o 27 procent między 2015 a 2017 rokiem.

Największy wzrost siły roboczej w latach 2015-2017 osiągnęli pracownicy z Rumunii oraz Bułgarii. Liczba Bułgarów wzrosła o 97 procent między 2015 a 2017 rokiem do prawie 3000. Liczba Rumunów wzrosła o 107 procent do prawie 900.

Doświadczeni zagraniczni pracownicy zapewniają dobrą jakość

Według EIB problemy spowodowane słabą wiedzą zawodową cudzoziemców są rzadkością. Doświadczeni zagraniczni pracownicy nie są oceniani gorzej niż pracownicy holenderscy. Polacy przyjeżdżający do Holandii mają lub szybko zdobywają certyfikaty uprawniające do prac stanowiskowych jak i uprawnienia VCA.

Komunikacja najważniejszy punktem poprawy

Jakość usług pracowników zagranicznych jest wysoko ocenianą cechą, jednak komunikacja oraz bezpieczeństwo pracy to punkty, które wymagają uwagi. Poprawa komunikacji niesie za sobą poprawę bezpieczeństwa pracy, dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na ten aspekt pracy zarówno przez pracowników zagranicznych jak i pracodawców holenderskich.

Poprawienie komunikacji wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań. Może to być zatrudnienie koordynatora, który posługuje się dwoma językami i jest w stanie wydawać polecenia oraz tłumaczyć bieżące zasady pracy. Kolejnym sposobem jest zorganizowanie szkoleń dla pracowników zagranicznych w ich ojczystym języku i przetłumaczenia regulaminów, zasad pracy oraz zasad bezpieczeństwa. Rosnąca liczba obcokrajowców w Holandii przyczyniła się to faktu, iż obecnie możliwe jest odbycie szkoleń VCA Basis aż w 18 językach.

Często zdarza się, że pracownicy zagraniczni posługują się językiem angielskim (co najmniej w stopniu podstawowym), co również poprawia komunikację. Pracownicy, którzy osiadają na dłużej w Holandii lub decydują się zostać na stałe mogą uczyć się języka holenderskiego.