28 kwietnia 2019 – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Co roku, 28 kwietnia to  Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W dniu tym upamiętniane są także osoby, które w wyniku wykonywanej pracy straciły życie, sprawność fizyczną lub zdolność do wykonywania pracy.

W tym roku, w ramach obchodu 100 lecia Międzynarodowej Organizacji Pracy  (MOP) dzień ten rozpoczyna serię wydarzeń i działań o zasięgu światowym. Tematem przewodnim tegorocznego święta jest bezpieczeństwo i zdrowie oraz przyszłość pracy.

Raport na temat bezpieczeństwa pracy

W tym roku MOP przygotowuje raport informujący o akcjach podejmowanych w kierunku ratowania życia oraz promowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.
Co ważniejsze, globalny raport będzie dotyczył:

 • zmian w organizacji pracy,
 • technologii (cyfryzacja i IT, praca na platformach, automatyzacja i robotyka),
 • demografii,
 • globalizacji,
 • klimatycznych i innych czynników wpływających na dynamikę bezpieczeństwa i zdrowia.

Analiza obejmie zarówno kraje rozwijające się jak i rozwinięte.

Zwiększenie bezpieczeństwa w pracy

W interesie każdego, tak pracodawcy jak i pracownika czy osoby samozatrudnionej jest ogranizacja pracy z uwzględnieniem ryzyka związanego z danym stanowiskiem.   Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy warto zadbać o kilka elementów:

 1. Zapewnienie dobrego przepływu informacji pomiędzy osobami wykonującymi poszczególne zadania, jak i kadrą kierowniczą. W środowisku multikulturalnym wypracowanie uniwersalnych form przepływu informacji.
 2. Informowanie o ryzykach związanych z danym zadaniem bądź stanowiskiem pracy.
 3. Informacje o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 4. Odbycie przez personel odpowiednich szkoleń np:
  1. zdobycie certyfikatu VCA
  2. odbycie szkoleń stanowiskowych  ze szczegółowym omówieniem poszczególnych zagrożeń dla zdrowia i życia jak i pracy z danymi urządzeniami
 5. Upewnienie się, że podczas przerwy w pracy nie nastąpiła zmiana w warunkach w jakich jest wykonywana. Zmianami takimi mogą być np. przy pracy na rusztowaniu sprawdzenie czy nie zostały usunięte jego elementy, a urządzenia i sprzęty np. młotek nie zostały na nim pozostawione. W tym celu zaleca się wykonanie LMRA (analizy ostatniej minuty ryzyka)
 6. Skorzystanie z prawa do przerwania pracy w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu pracownika

W przypadku pytań związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy zapraszamy do kontaktu z zespółem VCA Talen.