Wypadki przy pracy a stres w pracy

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w ubiegłych latach przez Eurostat, stres fizyczny i psychiczny był przyczyną blisko 25% wypadków przy pracy.  Od kwietnia 2019 dostępne  są statystyku wypadków przy pracy w Holandii w 2018 roku. Wynika z nich, że uraz psychiczny, który może być spowodowany również stresem, odniosły tak kobiety jak i mężczyżni, zatrudnieni we wszystkich sektorach. Pod względem różnic kulturowych wynikających z rożnego pochodzenia pracowników, 3 wyróżnione grupy w zbliżonym stopniu ulegały wypadkom na tle psychologicznym. W branży budowlanej 25% badanych wskazało, że stres i nawał pracy są duże. Dla sektora tego jest to wyjątkowo niebezpieczne, gdyż obciążenie pracy jest wysokie a warunki często niebezpieczne (np. praca na wysokości, praca ze sprzętem czy w trudnych warunkach). Warto przeanalizować przyczyny stresu, nauczyć się go identyfikować i zwalczać. Oczywistym jest, że obniżenie stresu w pracy ma bezpośredni wpływ na kulturę i bezpieczeństwo pracy, jej wydajność jak i jakość życia pracowników.

Skutki stresu

Stres jest naturalna reakcją organizmu na zagrożenie. Indywidualne predyspozycje jednostki decydują, jaka sytuacja może być potencjalnie odczuwana jako stres. O ile krótkotrwały stres, nie jest zagrożeniem dla zdrowia o tyle długotrwałe wydzielanie hormonów adrenaliny i kortyzolu, może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Do najbardziej znanych i najczęściej spowodowany skutków zalicza się:

 • problemy ze snem
 • niepokój
 • depresja
 • problemy trawienne
 • bóle głowy
 • choroba serca
 • problemy ze snem
 • przybranie na wadze
 • upośledzenie pamięci i koncentracji.

Przyczyny stresu w pracy

Po pierwsze warto zastanowić się, jakie są źródła stresu wpływające na bezpieczeństwo pracowników. W artykule opublikowanym z dzienniku Medycyny pracy i środowiska, wymieniono następujące przyczyny:

 • długie godziny pracy, przeciążenie pracą i naciski ze strony współpracowników i przełożonych
 • wpływ utraty kontroli nad czasem pracy na życie osobiste
 • brak kontroli nad pracą i brak uczestnictwa w podejmowaniu decyzji
 • słabe wsparcie społeczne, brak wsparcia w firmie
 • niejasna rola zarządzania i pracy oraz zły styl zarządzania
 • przemoc w pracy.

Czynniki te są ogólne, i aplikują do każdej dziedziny pracy. W przypadku prac konstrukcyjnych i renowacyjnych przestrzeganie zasad VCA jest kluczowe. Ponadto, niestety jednym ze skutków stresu jest podejmowanie błędnych decyzji, co bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu. Jako kilka z wielu czynników zwiększających stres w pracach konstrukcyjnych mona wymienić:

 • brak dostawy materiałów w wyznaczonym terminie
 • zmiany wynikające z zmian warunków atmosferycznych czy złego przygotowania projektu
 • awarie sprzętu i przestoje
 • w grupach składających się z migrantów źródłem stresu są problemy z komunikacją i różnice kulturowe
 • niezgłoszona nieobecność wspołpracowników i/lub problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Oczywiście lista ta nie wymienia wszystkich źródeł stresu, jednak wskazuje, jakie działania prewencyjne można podjąć, w celu ograniczenia go.

Zwalczanie stresu w pracy

Zapobieganie sytuacjom mogącym przyczynić się do zwiększenia czasu pracy jest kluczowe. Warto jest zapoznać się ze sposobami zarządzania stresem, nie można jednak ograniczać się tylko do zwalczana jest skutków.
Warto by kadra kierownicza była świadoma źródeł ryzyka stresu. Warto zapoznać się z pracą w zespole multukulturowym, sposobami efektywnej komunikacji i kierowania pracownikami jaki upewnić się, że gdy to wymagane, pracownicy mają odpowiednie przeszkolenia i wzajemne zaufanie do fachowej obsługi sprzętu na wybranym stanowisku.
Na poziomie ogranizacyjnym można:
 • upewnić się już w trakcie rekrutacji, że pracownik jest świadom obowiązków i nakładu pracy
 • upewnić się, że do danego zadania przydzielona jest odpowiednia liczba pracowników
 • zadbać o realistyczny plan prac i uwzględnić w miarę możliwości preferencje pracowników co do czasu pracy (np. w systemie zmianowym)
 • zadbać o budowanie zaufania zespołu i wsparcie psychologiczne
 • upewnić się, że przełożony umie zidentyfikować osoby poddane dużemu stresowi i monitoruje ich stan