Certyfikat DAV – bezpieczne usuwanie azbestu

Home » Szkolenia zawodowe » Certyfikat DAV – bezpieczne usuwanie azbestu
Certyfikat DAV – bezpieczne usuwanie azbestu 2018-03-09T10:48:27+00:00

Certyfikat DAV- praca z azbestem

certyfikat DAV

Bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest oznacza odpowiednie przeprowadzenie procesów:

  • demontażu,
  • transportu,
  •  zdeponowania na składowisku odpadów.

Powyższe procesy stanowią największe zagrożenie możliwością uwolnienia szkodliwych włókien azbestowych i zostaną opisane w niniejszym materiale.

Szkolenie DAV to kurs praktyczny.  Kurs składa się z dwóch części, a jego celem jest zaliczenie dwóch egzaminów: DAV1 i DAV2

Czas trwania szkolenia

Szkolenia, egzaminy DAV1 i DAV2 wraz z praktyką 240 godzin pod okiem mentora to okres ok. 4-7 miesięcy. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat ważny 3 lata.

Metoda

Szkolenie DAV to kurs oparty głównie na praktyce. Uczestnik zapoznaje się zarówno z zagadnieniami teoretycznymi tj. bezpieczna praca z azbestem, higiena pracy i ochrona środowiska. Główną część stanowi jednak część praktyczna, która zakłada kurs podstawowy podczas szkolenia DAV1 w specjalistycznym ośrodku, jak również minimum 240 godzin pracy z azbestem pod okiem mentora.

Ogólny plan szkolenia

  1. Czym jest azbest ( rodzaje azbestu, cechy charakterystyczne, zastosowanie)
  2. Ryzyka dla zdrowia podczas pracy z azbestem (szkodliwość, wchłanianie azbestu, choroby)
  3. Jak rozpoznać azbest (rozpoznanie azbestu w pracy, zastosowanie w przemyśle)
  4. Higiena pracy i ochrona środowiska przy usuwaniu azbestu (zasady bezpiecznej pracy z azbestem, procedury, przepisy i inspekcje, środki ochrony)
  5. Azbest przy rozbiórkach
  6. Ćwiczenia praktyczne

Specjalistyczny certyfikat DAV przeznaczony jest dla osób, które w profesjonalny i bezpieczny sposób chcą zajmować się usuwaniem azbestu.

Jak wygląda szkolenie i egzamin DAV1

Całość szkolenia DAV1 zamyka się w 4 dniach intensywnej nauki. Spotkania podzielone są na część teoretyczną ( pierwsze dwa dni szkolenia w języku polskim). Część teoretyczna prowadzona jest przez docenta w naszym ośrodku w Rijswijk. Druga część szkolenia to praktyka, która odbywa się w specjalistycznym ośrodku w okolicach Amsterdamu ( 2 dni praktyczne w języku holenderskim).Po przejściu wszystkich części szkolenia uczestnik podchodzi do egzaminu DAV1. Egzamin przeprowadzany jest przez niezależną instytucję. Test jest dostępny jedynie w języku holenderskim i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik może przejść do kolejnego etapu.

Jak wygląda szkolenie i egzamin DAV2

Uczestnik szkolenia ma obowiązek  zdobycia min. 240 godzin praktyki (ok. 20-30 godzin pracy z azbestem tygodniowo)  przez okres 6 miesięcy od momentu zaliczenia egzaminu DAV1. Zdobywanie praktyki odbywa się pod okiem mentora ( z naszego ośrodka), który obserwuje postępy i nadzoruje zdobywaną praktykę. Po zakończeniu okresu przygotowania i pozytywnej ocenie mentora, uczestnik zostaje zarejestrowany  w oficjalnej bazie Ascert. Oznacza to, że możne podjeść do ostatecznego egzaminu DAV2. Podobnie jak część pierwsza, egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej i jest dostępny jedynie w języku holenderskim.
Po przejściu wszystkich powyższych kroków uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ważny 3 lata.

 6 miesięcy
 dla osób, które w profesjonalny i bezpieczny sposób chcą zajmować się usuwaniem azbestu
 wydany po zaliczonym egzaminie, certyfikat ważny 3 lata

Informacje o kursie

Liczba uczestników*

Preferowany czas rozpoczęcia kursu

Dane zamawiającego

*Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy conajmniej 8 uczestników.