Statystyki wypadków przy pracy w Holandii w 2018

Niestety, pomimo akcji promujących bezpieczną pracę, dostępności szerokiej palety szkoleń zawodowych i związanych z bezpieczeństwem (np. VCA),  jak i wymogom prawnym zobowiązującym pracodawcę i pracownika do przestrzegania norm bezpieczeństwa, nadal dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, które kończą się wypadkiem przy pracy. Co roku wypadki przy pracy poddawane są analizie statystycznej w celu zrozumienia podłoża problemu i określenia grup ryzyka.

Ogólne statystyki wypadków przy pracy

W roku 2018 oficjalne odnotowano, iż 3,1 procenta wszystkich zatrudnionych odniosło uszczerbek w wyniku wypadku przy pracy. Było to odpowiednio 3,4% mężczyzn i 2,8% kobiet. Dane te sugerują spadek liczby wypadków przy pracy o 0,3% w stosunku do roku 2017. 1,7 % zatrudnionych zgłaszających wypadek nadal kontynuowało pracę, co oznacza że zdarzenie to nie wymagało nieobecności pracownika w pracy.

W badaniu statystycznym jako typ obrażeń poniesionych w wyniku wypadku przy pracy 2% zgłoszonych obrażeń stanowiły obrażenia fizyczne. Natomiast 0,5% wszystkich obrażeń zostało zakwalifikowane jako uszczerbek na zdrowiu psychicznym. Według statystyk w 2018 roku mężczyźni byli częstszymi ofiarami wypadków wymienionych jako pierwsze (2,3%) natomiast kobiety częściej zgłaszały problem natury psychologicznej (0,7%).

Wypadki przy pracy z podziałem na aktywność ekonomiczną

Dostępne dane kwalifikują wypadki na 4 grupy aktywności ekonomicznej:

  1. rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
  2. przemysł i energia ( w tym m. in. budownictwo, przemysł, górnictwo i wydobywanie, procesy związane z produkcją i dostawą energii itp. )
  3. usługi komercyjne (m. in, transport, wynajem, finanse, doradztwo itp.)
  4. usługi niekomercyjne (m.in sport i kultura, edukacja, administracja i prace rządowe itp.)

Z danych wynika, że odpowiednio w kolejności na grupy przypada:

  1. wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu fizycznym : 4%; 2,4%; 2% i 1,8% wszystkich zatrudnionych w danym sektorze
  2. uszczerbek na zdrowiu psychicznym to odpowiednio 0,2%; 0,4%, 0,4% i 0,9%.

Wypadki przy pracy – pochodzenie pracowników

W związku z tym, że w Holandii zatrudnia się personel pochodzący z rożnych krajów, analizie poddano region z jakiego pochodzą pracownicy. Wyróżniono trzy grupy pracowników:

  • I – Pochodzący z Holandii
  • II- “Western” – osoby będące migrantami z krajów Unii Europejskiej (za wyjątkiem Turcji), Północnej Ameryki, Oceanii, Indonezji i Japonii
  • III- “Non – western” osoby pochodzące z krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji (z wyjątkiem Indonezji i Japonii) oraz Turcji
PochodzenieUszczerbek na zdrowiu fizycznymUszczerbek na zdrowiu psychicznym
Pochodzący z Holandii2%*0,5%*
Western2,3%*0,6%*
„Non-western”1,8%*0,6%*

* %wszystkich zatrudnionych

Zgłoszenie wypadku przy pracy

Jednym z obowiązków pracownika jest zgłaszanie wszystkich wypadków w miejscu pracy. Nie ma znaczenia, czy mówimy o „prawie wypadku” czy też wypadku z poważnym objawem. Co za tym idzie, każdy z wypadków musi zostać zgłoszony do przełożonego, aby można było podjąć środki naprawcze oraz zapobiec kolejnym wypadkom.

Pracodawca jest każdorazowo zobowiązany do poinformowania Inspekcji Pracy o wypadkach ciężkich oraz śmiertelnych. Na stronie internetowej Inspekcji SZW znajduje się bezpośredni numer telefonu (czynny całą dobę), który służy do meldowania wypadków śmiertelnych lub ciężkich. Ponadto, w przypadku wypadków ciężkich można posłużyć się również formularzem udostępnionym na stronie.

Źródło danych:CBS