Zmiany języków standardowych VCA od 1 stycznia 2019 r.

Decyzją VCA Infra począwszy od 1 stycznia 2019 sześć języków egzaminacyjnych VCA będzie wymagało wcześniejszego zgłoszenia, jak również zmienia się cena egzaminu.
Języki objęte zmianami to: arabski, bułgarski, grecki, chorwacki, włoski i słowacki.

Języki te nie będą oferowanych jako standardowe języki egzaminacyjne VCA.

Zmiany kategorii językowych

Wyżej wymienione języki tworzą nową kategorię (w VCA Talen nazwaną języki standardowe+) z następującymi zmianami:

  • Termin zgłoszenia do egzaminu wydłuża się, obecnie kandydata do egzaminu należy zgłosić na co najmniej 10 dni roboczych przed datą egzaminu.
  • Zmiana ceny. VCA Infra podwyższyła cenę egzaminu o 30 € za każdego kandydata.

Zmiany cennika VCA Talen

W nawiązaniu do powyższych zmian cennik VCA Talen ulega również modyfikacji w odniesieniu do nowej kategorii języków.
Cena za szkolenie i egzamin oraz sam egzamin zostają podwyższone o 30 €.

Od 1 stycznia 2019 r obowiązują zmienione stawki* opłat za kursy i egzaminy VCA.:

  • B- VCA szkolenie i egzamin od 2019 roku (języki: arabski, bułgarski, grecki, chorwacki, włoski i słowacki) : 275 € + BTW (21% VAT)
  • B- VCA egzamin od 2019 roku (języki: arabski, bułgarski, grecki, chorwacki, włoski i słowacki) : 125 €+ BTW (21% VAT).

Pozostałe ceny nie ulegają zmianom.

Masz pytanie dotyczące powyższych zmian?
Skontaktuj się z nami: +31 24 3730654

*przedstawione ceny obowiązują od stycznia 2019r. VCA Talen zastrzega sobie prawo do zmian obowiązujących cen.