Heeft u vragen?(00) 31 24 37 30 654|info@vca-talen.nl

Bedrijfshulpverlening

Home » Trainingen op de werkvloer » Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening 2018-01-10T11:04:45+00:00

Waarom een cursus bedrijfshulpverlening

Bij ieder bedrijf kan er op ieder moment een calamiteit plaatsvinden. Daarom verplicht de Arbodienst dat ook ieder bedrijf één of meerdere bedrijfshulpverleners in dienst heeft. Het aantal is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de activiteiten en de risico’s van deze bedrijfsactiviteiten. Vaak wordt uitgegaan van de berekening: één bedrijfshulpverlener op iedere 10 medewerkers.

De door het bedrijf verantwoordelijk gestelde medewerker(s) moet(en) over bepaalde bekwaamheden beschikken. Bij VCA Talen kunt u terecht voor de cursus Bedrijfshulpverlening (BHV). Het doel van de cursus bedrijfshulpverlening is het aanleren en trainen van schadebeperkende en levensreddende handelingen bij bedrijfsongevallen en noodsituaties.

Bedrijfshulpverlening

Voor wie is de cursus bedoeld

De BHV-cursus is bestemd voor medewerkers die de verantwoordelijkheid nemen voor de bedrijfshulpverlening in de organisatie. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud van de cursus bedrijfshulpverlening

De exacte inhoud wordt in overleg met de cursisten of met het bedrijf als opdrachtgever vastgesteld en is afhankelijk van de wensen en de doelgroep.

De volgende trainingsmodules worden in ieder geval door VCA Talen aangeboden:

  • Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO)
  • Levensreddend handelen
  • Soorten kleine blusmiddelen en het gebruik hiervan
  • Evacuatie- en rapportageprocedures

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In het theoriegedeelte komen de onderwerpen in korte presentaties en discussies aan bod. Er worden situatieschetsen gegeven, waarna passende acties aangedragen worden. Ook wordt er gevraagd naar praktijksituaties van de cursisten zelf.

De praktijkopdrachten worden individueel en soms in paren in een parcoursvorm door de deelnemers doorlopen. Het omvat onder andere de presentatie van blusmiddelen en het oefenen van de reanimatie. De trainer beoordeelt hierbij ieders vaardigheden afzonderlijk.

Einddoel van de cursus

De deelnemer van de BHV-cursus kan na afloop beginnende branden bestrijden, levensreddende handelingen toepassen en reanimeren met een AED. Ook weet de cursist wat hij moet doen bij een ontruiming, een evacuatie en in verschillende noodsituaties. Bedrijfshulpverleners zijn in staat gevaarlijke situaties op het werk en schade bij werknemers en bezoekers van het bedrijf zoveel mogelijk te voorkomen.

Tijdsduur

De BHV-cursus beslaat twee dagdelen, die doorgaans op één dag vallen.

De cursus wordt afgesloten met een examen. Na het afleggen van de theorietoets en de praktijkbeoordeling ontvangen de deelnemers bij goed resultaat een certificaat van deelname dat een jaar geldig is.

Locatie

In het VCA Talen centrum worden regelmatig bedrijfshulpverleningscursussen georganiseerd. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.