Heeft u vragen?(00) 31 24 37 30 654|info@vca-talen.nl

Deskundig Asbest Verwijderaar – DAV

Home » Trainingen op de werkvloer » Deskundig Asbest Verwijderaar – DAV
Deskundig Asbest Verwijderaar – DAV 2018-01-10T11:26:51+00:00

Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) – DAV certificaat

Voor wie is de cursus Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) bedoeld?

DAV certificaat

In Nederland zijn er strenge regels voor het werken met asbesthoudende materialen en hoe dit op een professionele en veilige manier te verwijderen. Zodoende moet iedere medewerker die werkt in de asbestverwijdering een gespecialiseerd DAV certificaat halen.

De complete DAV training is een voornamelijk praktische cursus en bestaat uit twee delen: DAV1 en DAV2. Beiden onderdelen worden afgesloten met een examen.

Hoe ziet de training en het examen van DAV1 eruit?

VCA Talen biedt een vierdaagse DAV1 training aan. Hiervan zijn de eerste twee dagen bestemd voor het theorie gedeelte. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Wat is asbest (soorten asbest, kenmerken, toepassing)
  • Gezondheidsrisico’s bij het werken met asbest (schadelijkheid, absorptie van asbest, ziekten)
  • Hoe asbest te herkennen (herkenning van asbest op het werk, toepassing in de industrie)
  • Arbeidshygiëne en milieubescherming bij het verwijderen van asbest (principes van veilig werken met asbest, procedures, voorschriften en inspecties, beschermingsmaatregelen)
  • Asbest bij de sloop

 

Dit theoretische gedeelte kan zowel in het Nederlands als in het Pools worden gevolgd. De laatste twee dagen wordt het geleerde in de praktijk gebracht.

DAV1 examen

Na alle onderdelen van de training te hebben doorlopen, sluit de deelnemer de DAV1 training af met een examen. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijke instelling. Het examen is alleen in het Nederlands beschikbaar en bestaat eveneens uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Na het behalen van het eerste DAV certificaat kan de deelnemer starten met de DAV2 cursus.

 

Hoe ziet de training en het examen van DAV2 eruit?

Na het slagen voor het DAV1 examen is de trainingsdeelnemer verplicht om minimaal 240 uur praktijkervaring op te doen. Dat komt neer op ongeveer 20 tot 30 uur per week werken met asbest, gedurende 6 maanden.

 

Tijdens deze werkperiode staat de deelnemer onder supervisie van een mentor vanuit het VCA Talen trainingscentrum. Deze mentor observeert de vooruitgang en houdt toezicht op de opgedane praktijk. Na het voltooien van de stageperiode en een positieve beoordeling van de mentor, wordt de deelnemer geregistreerd in de officiële Ascert-database (Stichting Certificatie Asbest). Dit betekent dat je aan het DAV2 examen kunt deelnemen.

DAV2 examen

Net als het eerste deel bestaat het DAV2 examen uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en is het alleen in het Nederlands beschikbaar. Wanneer alle onderdelen met een positieve beoordeling zijn doorlopen, ontvangt de stagiair een geldig DAV certificaat voor 3 jaar.

Totale cursusduur

De totale duur van de training en de DAV1 en DAV2 examens, samen met de praktijkstage van 240 uur, is ongeveer 4 tot 7 maanden.

Locaties

De eerste 2 dagen, het theoretische gedeelte, van de DAV1 training worden verzorgd door een gecertificeerd docent in het VCA trainingscentrum in Rijswijk. Het tweede deel van de DAV1 training, het praktijkgedeelte, vindt plaats in een gespecialiseerd centrum in de buurt van Amsterdam.

Minimum aantal deelnemers

Het minimum aantal personen voor het volgen van een DAV training en het examen is zes. In het opleidingscentrum van VCA Talen wordt regelmatig de DAV training georganiseerd.

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.