Heeft u vragen?(00) 31 24 37 30 654|info@vca-talen.nl

Digitaal Veiligheidspaspoort

Home » Trainingen op de werkvloer » Digitaal Veiligheidspaspoort
Digitaal Veiligheidspaspoort 2018-01-10T11:38:25+00:00

Digitaal Veiligheidspaspoort – DVPdvp Digitaal Veiligheidspaspoort

Voor wie is de DVP training bedoeld (Digitaal Veiligheidspaspoort)

Het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) is bedoeld voor mensen die direct aan spoorbanen werken, medewerkers van studiebureaus en aannemers. Ook richt de cursus zich op bedrijven die zich bezighouden met infrastructuur, werkzaamheden langs het spoor, op weg- en brugfaciliteiten, tunnels, constructies etc.

Inhoud van de DVP training

De DVP training is een praktische cursus en is gebaseerd op de ProRail-voorschriften. Tijdens de cursus komen negen hoofdthema’s op het gebied van arbeidsveiligheid aan bod:

  • Toegang tot het terrein: meld u altijd aan en af
  • Ga alleen aan het werk met uw DVP en de instructie
van een veiligheidsfunctionaris
  • Volg altijd de instructie
  • Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s)
  • Gebruik uw telefoon / tablet altijd op een veilige plek
  • Begeef u niet onder hangende lasten
  • Voer alleen taken of activiteiten uit, die u kan en mag uitvoeren
  • Werk niet onder invloed van alcohol, drugs of bewustzijnsbeïnvloedende middelen
  • Werk alleen met goedgekeurd gereedschap

Elk onderwerp wordt in detail besproken door middel van filmpresentaties, samenvattingen van feiten en antwoorden op praktische vragen. Nadat u vertrouwd bent geraakt met alle onderwerpen volgt een examen. Zowel de training als het examen zijn beschikbaar in het Nederlands en het Pools.

Locaties

De training vindt plaats in een van de VCA Talen opleidingscentra en duurt 4 uur. De datum en plaats van deze sessie wordt vooraf samen met de opdrachtgever bepaald.

De examensessie vindt op een vastgestelde dag en tijd plaats, in een door Pro Rail aangewezen officieel examencentra. De duur van een examen is 4 uur. Na het behalen van het examen ontvangt de deelnemer een certificaat dat 5 jaar geldig is.

Minimum aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers voor het volgens van een DVP training en -examen is 6.

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.