Heeft u vragen?(00) 31 24 37 30 654|info@vca-talen.nl

Veilig werken met de pallettruck

Home » Trainingen op de werkvloer » Veilig werken met de pallettruck
Veilig werken met de pallettruck 2018-01-10T13:04:09+00:00

Voor wie is de pallettruck cursus bedoeld?

De cursus ‘Veilig werken met de pallettruck’ is bedoeld voor werknemers die machines voor intern transport bedienen, zowel binnen als buiten. Het lesmateriaal is gericht op werknemers die nog niet eerder een specifieke training gehad hebben, die zich richt op het (veilig) werken met een pallettruck.

Een certificaat voor het werken met een pallettruck is in Nederland niet verplicht. Wel verplicht de Arbowet werkgevers, dat zij hun werknemers de juiste instructies en vaardigheden meegeven voor het werken met een pallettruck. En dat personeel zich bewust is van gevaren die het werk met zich meebrengt. In het geval van een ongeluk met een pallettruck, dient er aangetoond te kunnen worden, dat men voldoende kennis heeft. Daarom is het raadzaam wel in het bezit te zijn van een certificaat.

Inhoud van de cursuspallettruck

De cursus is een interactieve training die werknemers leert werken met een pallettruck en hen bewust maakt van de risico’s die het werk met zich mee brengt. Men leert om op een bewuste en verantwoorde manier met het werktuig om te gaan. Voor zichzelf, maar ook voor derden.

De cursus bestaat uit twee delen, theorie en praktijk. Het theoretische gedeelte van de cursus bestaat uit uitleg van de trainer, korte presentaties en groepsdiscussies.

Het praktijkgedeelte wordt uitgevoerd in paren, maar ook individueel. De deelnemers leren te rijden met de pallettruck, te remmen, correct te laden en te lossen en de machine te controleren.

Het exacte trainingsprogramma wordt individueel ingesteld, afhankelijk van de klant, werkspecificaties, verantwoordelijkheden en de werkplek van de deelnemers.

Na het voltooien van de training heeft de deelnemer theoretische en praktische kennis met betrekking tot de gevaren van het werken met een pallettruck en veiligheidsregels die moeten woren nageleefd. Hierdoor wordt eveneens het risico op een ongeval op de werkvloer geminimaliseerd.

Tijdsduur

De training duurt één dag en bestaat uit twee delen, theorie en praktijk. Het vaardigheidsniveau van de deelnemers wordt beoordeeld door de trainer. Na het behalen van beide gedeeltes, ontvangen de deelnemers een certificaat dat 5 jaar geldig is.

Locaties

In het trainingscentrum van VCA Talen worden regelmatig trainingen ‘Veilig werken met de pallettruck georganiseerd’. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.